กิจกรรมแรลลี่  "ตะลุยเส้นทางปลูกป่าชายเลน"

          กิจกรรมแรลลี่ "ตะลุยเส้นทางปลูกป่าชายเลน" ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 โดย  บริษัทวิชาการดอทคอม  กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดประสบการณ์สัมผัสธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าชายเล่น ชมแนวคิดไม้ไผ่ชะลอคลื่น และร่วมกันปลูกป่าเพื่อป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง

2

          กิจกรรมเริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.  เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เขตบางขุนเทียน จุดแรกที่เราไปก็คือ จุดชมวิวทะเลบางขุนเทียน โดยทำการล่องเรือชมทะเลบางขุนเทียน โดยระหว่างการร่องเรือไปนั้นสองฝากฝั่งเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพรรณและสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด คอยให้เราศึกษาเรียนรู้ ซึ่งในเรือแต่ละลำก็จะมีวิทยากรคอยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

1

          ตัวอย่างพรรณไม้ที่พบบริเวณป่าชายเลนเช่น ต้นโกงกาง ต้นแสมขาว ต้นแสมดำ และสำหรับนกที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลนที่พบเห็นได้ง่าย ได้แก่ นกกาน้ำ นกกระยาง นกยางเทียน นกนางนวล ปูขาว ปูดำ นกกรอก นกกินปู นกเปี้ยว นกเป็ดน้ำ นกอินทรีย์ เป็นต้น

3mangrove_animal08

          ในขณะที่ล่องเรือชมทะเลนั้นก็จะเห็นวิถีชีวิต และอาชีพของคนในชุมชนที่อาศัยอยู่แถวป่าชายเลนเช่น การจับปู จับหอยแมลงภู่ หอยแครง หอยนางรม หรือบางบ้านก็จะทำนากุ้ง และมีการใช้โพงพางดักกุ้งปูปลาที่ไหลไปตามกระแสน้ำ (มีลักษณะคล้ายแหแต่คนในพื้นที่นิยมเรียกกันว่าโพงพาง)

5

          บ้านของคนในแถบนี้มักจะใช้จากมามุงหลังคาเนื่องจากสามารถกันความร้อนได้ดี และเนื่องจากที่แห่งนี้สมัยก่อนไม่มีถนนตัดเข้ามาถึงจึงเกิดเป็นอาชีพขายของบนเรือ ซึ่งคนในท้องที่จะเรียกเรือขายของนี้ว่า "เรือสุพรรณ" หรือ "เรือ 7-11" บนเรือนั้นขายของหลากหลายประเภทมีทุกอย่างให้เลือกสรรกันจริงๆ

4

          หลังจากใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 45 นาที ก็ไปถึง "หลักเขตกรุงเทพมหานคร หลักเขตที่ ๒๘" ซึ่งเมื่อก่อนหลักเขตนี้ได้ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดิน แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป กระแสน้ำ(คลื่น) ก็ได้กัดเซาะจนหลักเขตนี้จนอยู่กลางทะเล

6

7

          หลังจากล่องเรือชมบรรยากาศที่สดชื่น เย็นสบาย เห็นสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ก็ล่วงเลยเข้าสู่เวลาเที่ยง ท้องก็ทำหน้าที่ของมันอย่างดีเยี่ยม ดังนั้นจึงไปแวะพักทานข้าวเพื่อจะได้มีแรงสำหรับกิจกรรมถัดๆ ไป

8

          เมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหารกลางวันแล้วเรียบร้อยแล้ว  ช่วงบ่ายจึงเดินทางต่อไปสักการะศาลพันท้ายนรสิงห์  โดยวิทยากรได้นำทีมแรลลี่ทั้งหมดไปชมจุดที่หัวเรือหักและหลักประหารที่ทำการประหารพันท้ายนรสิงห์  พร้อมกับเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาว่า

01

          พันท้ายนรสิงห์   เป็นนายท้ายเรือในสมัยพระเจ้าเสือ   หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8   วันหนึ่งพระเจ้าเสือได้เสด็จประพาสต้นด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัยมาตามคลองโคกขาม   โดยมีพันท้ายนรสิงห์ เป็นนายท้ายเรือ   คลองนี้คดเคี้ยวและน้ำเชี่ยวมากไม่สามารถบังคับทิศทางเรือได้   ทำให้หัวเรือชนเข้ากับต้นไม้จนหัวเรือหัก   พันท้ายนรสิงห์จึงขอให้พระเจ้าเสือประหารตน  เพื่อให้เป็นไปตามกฎมณเฑียรบาล  สมเด็จพระเจ้าเสือทรงพิจารณาเห็นว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นการสุดวิสัยมิใช่ความประมาทจึงพระราชทานอภัยโทษให้    แต่พันท้ายนรสิงห์กราบบังคมยืนยันขอให้ตัดศรีษะตนเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมในพระราชกำหนดกฎหมาย  สมเด็จพระเจ้าเสือจึงจำให้ประหารตัดศีรษะพันท้ายนรสิงห์   แล้วจัดทำศาลขึ้นพลีกรรมพร้อมทั้งหัวเรือ 

IMG_2181

          แต่ตามเกร็ดเล่าว่า  พันท้ายนรสิงห์ทราบว่าจะมีพวกกบฏมาดักทำร้ายพระเจ้าเสือ เลยจำเป็นต้องทำให้หัวเรือหักเพื่อมิให้ไปถึงจุดที่กบฏวางแผนเอาไว้   เมื่อพระเจ้าเสือทรงทราบจึงได้ให้บันทึกไว้ในพงศาวดาร และให้ตั้งศาลขึ้น ณ ที่แห่งนั้น

          เมื่อสักการะ ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์เรียบร้อยแล้ว  จึงเดินทางต่อไปยังศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เพื่อทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนชะลอคลื่น

02

          เมื่อไปศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว  วิทยากรได้อธิบายถึงความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลน  พร้อมกับเรียนรู้แนวคิดไม้ไผ่ชะลอคลื่น  และวิธีการปลูกป่าชายเลนที่ถูกต้อง 

04

          เมื่อเรียนรู้กระบวนการขั้นตอนในการปลูกป่าเรียบร้อยแล้ว  จากนั้นทีมแรลลี่จึงเริ่มลงมือปลูกต้นโกงกางกันทันที  แต่ละครอบครัวร่วมด้วยช่วยกันในการปลูกป่า  ทำให้บรรยากาศในการปลูกป่าเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานอย่างมากค่ะ

03

         หลังจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นจากการปลูกป่าแล้ว  น้อง ๆ และผู้ปกครองทุกคนจึงขึ้นมาเพื่อล้างและทำความสะอาดร่างกาย  และต่อจากนั้นทางวิทยากรจึงได้กล่าวบรรยายถึงความสำคัญของการปลูกป่าชายเลน 

05

          เสร็จสิ้นภารกิจต่าง ๆ แล้ว ทางวิชาการดอทคอมจึงกล่าวพิธีปิดกิจกรรมแรลลี่   “ตะลุยเส้นทางปลูกป่าชายเลน”  ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน  และถ่ายภาพร่วมกันเป็นระลึก

IMG_2254

          กิจกรรมแรลลี่ "ตะลุยเส้นทางปลูกป่าชายเลน"  ที่จัดขึ้นในครั้งนี้  เป็นกิจกรรมที่นอกจากจะรับความสนุกสนานและประทับใจแล้ว  ยังได้รับความรู้เรื่องระบบนิเวศทางทะเล   และช่วยสร้างจิตสำนึกในการปลูกป่า  รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางชายฝั่งอีกด้วย  ทีมงานวิชาการดอทคอมหวังเป็นยิ่งว่าทุกคนจะได้รับความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีจากกิจกรรมครั้งนี้นะคะ...^^ ....

Comment

Comment:

Tweet